Minipivovary
Malé pivovary jsou součástí různých společenských center, zábavních, turistických, rekreačních a obchodních středisek, průmyslových center, hotelů, restaurací apod.

S výhodou jsou používány také v odlehlých oblastech, kde velké vzdálenosti zvyšují dopravní náklady a někdy ztěžují pravidelné zásobování obyvatel.

Návštěvníci malého pivovaru mají možnost seznámit se s vlastním zařízením i průběhem výroby piva. Projekční návrh zařízení a preciznost výrobního zpracování zvyšuje při vhodném architektonickém uspořádání interierů, atraktivnost prostředí, ve kterém je pivovar umístěn. Oblibu malého pivovaru zvyšuje i skutečnost, že může zákazníkům nabídnout široký sortiment piv individuálního charakteru, vyráběných klasickou procesní technologií pouze ze sladu, chmele, kvasnic a vody.

Naše firma dodává malé pivovary v rozsahu výkonů 1000 - 10 000 hl/rok. Pivovary do ročního výstavu 2 000 hl dodáváme s dvounádobovou varnou o velikosti várky 5 hl, pivovary do ročního výstavu 3 000 hl dodáváme s dvounádobovou varnou o velikosti várky 10 hl, pivovary do ročního výstavu 10 000 hl s dvounádobovou varnou 20hl a větší se čtyřnádobovou varnou 20hl.

Z hlediska technologie ve varně lze použít dvourmutový dekokční nebo infuzní způsob výroby. Pro klasické hlavní kvašení a dokvašování piva používáme vertikální kvasné, ležácké a přetlačné tanky umístěné do chlazeného prostoru nebo opatřené chladicími duplikátory, isolací a nerezovým obložením. Pivovar je řešen buď s ručnímm ovládáním s minimální automatickou regulací, nebo je použit programovatelný automat zejména pro řízení varny a kvašení piva.

Základním materiálem pro výrobu malého pivovaru je nerezavějící chromniklová ocel. Na přání je možno nádoby ve varně vybavit tradiční měděnou pokrývkou a měděným obložením.

Topným mediem v pivovaru je pára, která se vyrábí v parním vyvíječi pomocí zemního plynu, svítiplynu, elektrické energie nebo topného oleje.


Při řešení koncepce malého pivovaru vycházíme z požadavků minimálních stavebních investic (zastavěná plocha, obestavěný prostor), minimálních nároků na energie (zpětné využití odpadního tepla, polyuretanová isolace), minimálního zatížení životního prostředí (úniky z chlazení, likvidace odpadních par), maximální provozní jistoty a hospodárnosti a minimální doby montáže (předmontování při výrobě).