Lihovary
Kompletní lihovary i výrobny lihovin dodáváme na klíč v rozsahu:
Lihovary v základních velikostech 2 000, 5 000 a 10 000 l za den. Výchozí surovinou jsou všechny druhy obilovin, cukrovarnická melasa, brambory, ale i ovoce s obsahem cukru více jak 10 %.

Rozsah dodávky lihovaru:
  • skladování surovin a šrotování

  • příprava zápary

  • destilace a rafinace

  • sklad lihu

  • expedice

  • elektroinstalace včetně automatizace procesu

  • vodní hospodářství

  • kotel na výrobu páryVýrobny lihovin - vodky základní velikosti 2 000, 4 000, 6 000, 8 000 l/hod.
Rafinace pro zemědělské lihovary
Pro zemědělské lihovary se záparovou kolonou nabízíme rozšíření lihovaru o rektifikační část, která umožňuje produkovat velice kvalitní velejemný líh.
Rozsah dodávky
Rozsah dodávky:
úpravna vody, mísící tanky, filtrace lihovin, sklad lihovin, stáčení lihovin do lahví.

Dodávky realizujeme ve spolupráci s celou řadou kvalitních výrobců jednotlivých zařízení v plném rozsahu nebo formou rekonstrukce a modernizace jednotlivých technologických uzlů.

Tým inženýrů naší firmy je připraven poskytnout své služby jak ve fázi rozhodování o investici (technicko-ekonomická studie, lay-out, zadání stavby), tak i po dodání zařízení ve formě šéfmontáže, zavedení procesní technologie i zaučení obsluhujícího personálu.